Sverige – Dubbelmoralens förlovade land

Vi har tillsammans med familj och vänner länge diskuterat hur fel det är att Sveriges kommuner och landsting köper in livsmedel som inte uppfyller svensk djurskyddslagstiftning. Sveriges riksdag beslutar om hur svenska djurproducenter ska föda upp sina djur medan upphandling av mat inom offentlig sektor ofta styrs av prislappen, vilket innebär att en stor andel av råvarorna importeras från länder med inte lika stränga lagar. Så glada vi blev när vi läste i Jordbruksaktuellt om den nya rapporten “Den offentliga maten – om vad vi äter i dubbelmoralens förlovade land” av Sven Secher. Rapporten bygger på intervjuer med politiker, jurister, producenter, grossister, kommunala upphandlare etc. Dessutom redovisas resultaten av en enkätundersökning som visar vilken mat kommuner köper in.   Exempelvis är mer än varannan kyckling och pannkaka som serveras på skolor, äldreboenden och daghem i Stockholms stad importerad. Dessa importerade råvaror som kyckling och ägg har producerats med olagliga metoder enligt svensk lag.

Detta citat talar för sig själv:

”Vi lever i landet med mycket höga ambitioner och kanske världens strängaste lagstiftning när det gäller djurskydd. Att staten själv genom samhällets offentliga upphandling av mat väljer leverantörer som inte följer denna lagstiftning är häpnadsväckande och ett effektivt­ sätt att slå undan benen för landets djurbönder.” 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One thought on “Sverige – Dubbelmoralens förlovade land

  1. Staten är väldigt frikostiga med att stifta lagar och skapa regleringar för att bestämma hur vi folket ska göra och agera…….men de tycker inte det är lika kul när de själva föväntas följa dem….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>