Ta chansen att påverka och nätverka

Har du tankar kring hur vi kan förvalta framtidens naturresurser? Det kan handla om global livsmedelsförsörjning, gröna miljöer i urbana landskap, den gröna sektorns bidrag till samhällets energiförsörjning, viltvård, minskade växthusgasutsläpp, skydd av åkermark och vattenresurser etc. Är du intresserad av den här typen av frågor har du nu chansen att delta i Framtidsprojektet. Projektet drivs av en ideell projektgrupp bestående av SLU-studenter och är en del av KSLA:s 200-årsjubileum. Projektdeltagarna kommer att träffas 7 gånger under perioden juli 2012 till juni 2013. Externa föredragshållare från näringslivet kommer att vara inbjudna till träffarna för att bredda diskussionen och bidra med erfarenhet och andra perspektiv. Som deltagare får du möjlighet att bredda ditt nätverk, både inom gruppen och i näringslivet samt utvecka din kunskap i dom här frågorna. Projektet avslutas under KSLA:s jubileumsdagar i juni 2013 där projktdeltagarna kommer att presentera vad man kommit fram till. Dessutom får du delta vid KSLA:s årliga högtidsssammankomst i Stockholms stadshus. Din ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Här kommer ett YouTube-klipp späckat med inspiration!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>