Ekologiskt innebär mer cash till lantbrukaren

Förra veckan tipsade vi om en artikel i The Economist om jordbrukets potential i Afrika. Många småskaliga lantbrukare i afrikanska länder brukar sin mark ekologiskt på grund av avsaknad av mineralgödsel och bekämpningsmedel. I artikeln argumenterade man för att livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden skulle kunna öka bland annat genom en ökad användning av mineralgödsel. Här är ett YouTube-klipp från FN som tar upp en annan aspekt av olika produktionsmetoder. I Uganda innebär en omställning från konventionell till ekologisk ananasodling stora inkomstökningar både för lantbrukaren och för grossister, exportörer etc. I Uganda och fallet ananas innebär ekologisk produktion att de inhemska leden i värdekedjan kan behålla en större den av kakan. Lite samma effekt som att köpa Fair trade kan man kanske säga. Det är inget iallafall jag tänkt på innan – alltså att ekologisk produktion kan innebära så stor skillnad i pengar till lantbrukaren, dom som jobbar för grossisten med mera. Hela den grejen blir för mig ett starkare argument till att köpa ekologiskt. I grund och botten tror jag på högsta möjliga produktivitet där så lite landresurser som möjligt tas i anspråk.

/Frida

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...