OMG-reaktion på GMO’s

När det kommer till de lite större frågorna som gäller framtidens lantbruk och global livsmedelsförsörjning är det ofta en livlig debatt om rätt eller fel. Det kan handla om ekologiskt/ konventionellt lantbruk, om vi ska äta kött eller inte ät kött, ska vi använda oss av GMO eller inte. Grejen är dock att det förstås inte finns något rakt svar på sånna här stora frågor, och egentligen är det väl ett gemensamt mål som är det viktiga. Debatten har förstås en viktig funktion när det gäller att belysa olika sidor av problemen men det är sällan flera perspektiv tas upp på samma gång, kanske för att det inte ryms på debattsidorna eller i youtube klipp.

Efter fem år på universitet är det lätt att vara känslig för ensidiga diskussioner. Därför blev jag glad när jag hittade en artikel på New York Times som handlar om hur några studenter från New Yorks digitaljournalism-program hittat ett sätt presentera komplexa frågor genom text, illustrationer och musik. Klippen kallas för “Newsicals”. I klippet nedan är det GMO som är fokus, skaparna har dock försökt nyansera debatten på ett fyndigt sätt, de vill komma förbi OhMyGod- reaktionen till GMO’s!

Det är en väldig fart i texten så här kommer ett utdrag. Resten av texten finns HÄR!

Is it bad for us? It depends on the crop
Sometimes it’s more nutritious, sometimes it’s not
And while the pesticides don’t sound very sweet
The EPA assures us that they’re safe to eat.

But people should know how their food is grown
Yet Americans don’t label GMOs
There are many different kinds of GM foods
Just saying “Made with GMOs” might not do.

Now it might be too simple to say “Just ban it”
When there’s potential to help feed the planet
Weigh each crop’s impact on earth and health
And don’t use patents to screw the ones you’re out to help

Tro på GMO?

Debatten om GMO är ständigt pågående, dels här på SLU men också bland politiker och de som är allmänt miljö och lantbruksintresserade. Förra veckan var en av ekots nyheter att forskare i Umeå håller på att ta fram ett korn som är bättre på att ta upp näring ur naturgödsel. En utveckling som skulle kunna gynna ekologisk produktion eftersom mindre användning av handelsgödsel inte nödvändigtvis behöver betyda lägre skörd. Professor Stefan Jansson vid Umeå universitet säger till Ekot att:

“Det ligger ju några år bort i tillämpningen. Men det är ändå typiskt en sådan egenskap som vore det ideala i den ekologiska odlingen, att just när man använder naturgödsel så klarar sig de här växterna bättre”

Forskarna i Umeå menar alltså att det finns möjligheter till ett miljövänligare lantburk om konsumentar och producenter accepterar genförändrade växter. Det var också förra veckan som forskare från SLU och Stockholm environmental institute tillsammans med representanter från KSLA och Rädda Barnen publicerade en debattartikel på SvD Brännpunkt om att GMO måste accepteras för att gynna framtidens bioekonomi. Med begreppet Bioekonomi menas en ekonomi där inte bara livsmedel utan även industri och energiproduktion baseras på biologiska förnybara råvaror. Författarna till denna artikel menar att det finns en utbredd och onödig skepsis gentemot GMO.  

“Vi hävdar att ett kunskapsdrivet arbete för att förädla våra bioresurser som inbegriper ansvarsfullt nyttjande av modern genteknik kan ge stora bidrag till ett hållbart och klimatsmart Europa. Vi efterlyser ett tydligt politiskt ledarskap i dessa frågor”

Som replik på artikeln skriver Carl Schlyter (MP) att  genmanipulation inte alls ger ett hållbart jordbruk. Schlyter menar att det finns alltför stora osäkerheter när det gäller skydd av ekosystem och de stora maktförändringar som kan skapas på grund av de patent och upphovsrättsskydd som förknippas med GMO. Schlyter menar att mycket av genförändrade grödor som tas fram idag endast är skapade för att tåla mer av det egna bolagets bekämpningsmedel. Schlyter menar bland annat att:

“Problemet är inte brist på mat utan hur den fördelas, regleras och hanteras. Gentekniken leder till ändrade maktbalanser, eftersom det är patenterad teknik kommer den vara upphovsrättskyddad. Maktbalansen går från bönder med eget utsäde till de globala företagen som bönderna tvingas köpa nytt utsäde av varje år”

Men debatten slutar inte här, författarna till de ursprungliga artikeln kallar Schlyters svar för  “Infantil skrämselpropaganda om växtförädling” och menar att hans argument  passerat bäst-före-datum:

“Problemet är inte brist på mat” låter Schlyter meddela. Men vår artikel handlade inte främst om livsmedelsproduktion, utan om hur modern växtförädling kan bidra till en hållbar och resurseffektiv bioekonomi, där vi producerar förnybara industriella råvaror, bioenergi, med mera på åkermark” 

GMO är uppenbarligen ett väldigt laddat ämne! Är man intresserad av detta är det väldigt intressant att läsa debattartiklar och inte minst läsarkommentarerna efteråt. En sak som är säker är dock att det gäller att som agronom förstå sig på problematiken eftersom det är lätt att informationen utnyttjas på fel sätt. Vad tycker du?

 

Vad tycker du om GMO – rösta här!

Gallery

GMO är ett kontroversiellt ämne, framförallt inom EU. I en läsvärd debattartikel i DN argumenterar 41 svenska forskare från 7 olika universitet och högskolor för varför lagstiftningen kring genteknik måste förändras. Forskarna tycker att lagstiftningen är “så restriktiv och otidsenlig … Continue reading

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...