Ost och helhetssyn

Allt som oftast blir man lite trött på vissa diksussioner som pågår i media där det liksom inte finns någon helhetssyn. Nu senast var det ju det här med hur mycket ost vi ska äta.

Inom ramen för sina “Miljösmarta matval” gick Livsmedelsverket ut med rådet att vi bör äta mindre mängd ost för klimatets sull. Enligt en rapport som tagits fram tillsammans med Naturvårdsverket är ost trea på listan över de produkter som “släpper ut” mest växthusgaser. Livsmedelsverket menar att man i första hand ska välja ekologisk och “klimatcertifierad” ost.

Visst jag kan förstå konceptet- det är klart vi ska tänka på vad vi äter. Genom att tänka på vilken mat vi väljer att äta gör vi ett val som kan påverka vår hälsa, klimatet, hur djuren hålls och villkoren för de som arbetar med produktion av livsmedel.

Det är svåra och komplexa val alltså….

Och det är just det man kan bli så trött på i sådana här sammanhang, att det komplexa i frågan inte kommuniceras. Hur ska man överhuvudtaget kunna göra ett bra val om man inte vet varför man gör valet och hur allt hänger ihop – att osten tillverkas av mjölk, att mjölk kommer från kor, att kor bidrar till biologisk mångfald och ett rikt odlingslandskap, och inte minst vad som skiljer Sverige från andra länder vad gäller anvädning av antibiotika och användning av växtskyddsmedel i fält.

I lantbrukskretsar blev många upprörda eftersom klimatcertifierad och ekologisk ost finns i så pass begränsat utbud att rådet innebär att man får folk att välja utländsk ost, vilket på många sätt inte är ett bättre val för klimatet och som dessutom kan slå hårt mot svenska mjölkföretag. Centerpartisten Staffan Danielsson tyckte att det var ett så felriktat och partiskt råd att han JO-anmälde Livsmedelsverket.

Jag är med på att välja mat med tanke på klimatet. Men det är ju ingen mening att göra det bara för någon annan säger det, det gäller först att förstå hur allt hänger samman och se helheten. Men det finns ju knappt någon bland varken myndigheter eller media, som agerar lite mer utbildande i den här typen av resonemang. Det funkar inte att ge ett perspektiv i taget och liksom utelämna saker som inte passar in i budskapet!

/ Brita

OBS: Kolla gärna in det här inlägget på en annan blogg som också reagerat på hur fel det blir när man “glömmer bort att nämna vissa saker”.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...