Svensk mat som specialkost i skolan

Ikväll berättade SVT om mjölkbönderna Anette och Jakob Gustawson som ville att deras barn skulle få svensk mat som specialkost i skolan – något som nu är verklighet. Ett stort steg i rätt riktning mot en mer nyanserad tillämpning av lagen om offentlig upphandling. Sen  när blev billigast alltid bäst? Det är ett uttryck för kortsiktigt tänkande som vi faktiskt inte har råd med på sikt, inte minst vad gäller antibiotikaresistens som inte kommer bli billigt för samhället. Varför inte införa köttfri måndag i alla skolor för att finansiera att bättre och fler svenska råvaror används i maten?

Vi hoppas att fler föräldrar kräver att deras barn ska få specialkost i form av svensk mat. Heja alla lantbrukare som orkar ta strid för att det offentliga ska köpa svenskt!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...