Uppföljning Ultuna Näringslivsdag

Ultuna Näringslivsdag 2011 blev jättelyckad, bra jobbat till projektgruppen som jobbat för att göra den här dagen möjlig! Vi pratade med en massa olika företag, i det här inlägget presenteras några av företagen.

I Väderstad-Verkens monter stod tre glada tjejer, en av dom var Malin Qvarnström som är teknikagronom och tog examen 2002. Företaget växer jättemycket just nu och har bara i år växt med 40%. Väderstad-Verken har idag knappt 700 anställda och kommer att nyanställa många inom den närmsta framtiden. Vad det gäller agronomer rekryterar Väderstad-Verken främst mark/växtagronomer och ekonomagronomer. Det viktigaste är dock att man har ett intresse för lantbruk och maskiner. På frågan hur rekryteringsbehovet ser ut under den närmaste tiden fick vi svaret att utvecklingssidan kommer att förstärkas. Det innebär att framförallt att systemingenjörer, konstruktörer och projektledare kommer att anställas. Projektledare är en tjänst som passar mark/växtagronomer väl då det finns ett behov av människor med kunskap kring maskiner och markvetenskap, t ex. varför en viss maskin passar bra på en viss jordmån eller under vissa förhållanden. Andra tjänster som kommer att utlysas är inköpsansvariga vilket är en tjänst som ekonomagronomer mycket väl kan söka.

Vi pratade också med Jessica Ekström som jobbar som projektledare på branschorganisationen Svensk Mjölk. Jessica är husdjursagronom och tog examen 2002. Svensk Mjölk rekryterar alla typer av agronomer, möjligtvis inte landsbygdsutvecklingsagronomer. På frågan vad agronomer har för kompetenser som utmärker sig jämfört med andra utbildningar fick vi svaret att agronomer är bra på att se helheten och att vi har en helhetsförståelse för hela värdekedjan. Jessicas bästa karriärtips är att skicka in ditt CV även om det inte finns några utlysta tjänster, det var så hon själv fick jobbet på Svenskt Mjölk. Våga ta för dig!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>