Vad är en agronom?

De första svenska agronomerna utexaminerades på 1830-talet vid något av de dåvarande lantbruksinstituten. Sedan 1932 är det bara på Ultuna i Uppsala som utbildningen finns. Att vara agronom innebär att man har studerat 4,5 år inom någon av inriktningarna:

  • Ekonomi
  • Husdjur
  • Livsmedel
  • Landsbygdsutveckling
  • Mark/växt

Tidigare har det också funnits inriktningarna teknik och Bio Tek.

Gemensamt för alla agronominriktningar är utbildningens koppling till agronomi, dvs. lantbruksvetenskap. Det är dock ganska mycket som skiljer inriktningarna åt vilket gör att varje inriktning är mer specialiserad inom just sitt område. Det är vanligt att agronomstudenter utökar sin utbildning med ett halvår och dessutom tar ut en masterexamen i sitt huvudämne.

Idag finns ca 4000 yrkesverksamma och studerande agronomer i Sverige. När det gäller arbetsmarknad så finns det agronomer lite överallt, men organisationer där det finns agronomer har ofta koppling till gröna sektorn genom till exempel livsmedelsproduktion, energi eller företagande på landsbygden.

Vi säger som agronomer alltid har sagt:

Med glädje och spänst i gröna sektorns tjänst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>