Vad är kvalitet egentligen?!

För lite mer än en vecka sedan skrev matexperten Mats-Eric Nilsson, författare till den omtalade boken “Den hemlige kocken” om den förrädiska prislappen  i SvD. Artikeln handlar om hur jämförpriserna gjort att konsumenten fokuserar på pris i stället för kvalitet i butiken. Jämförpriserna har en viktig funktion eftersom de förenklar jämförelsen mellan produkter av helt olika storlek. Men vad händer när produkterna har helt olika kvalitet och kanske inte ens bör betraktas som substitut? I artikeln jämför Mats-Eric korvar som innehåller olika mängd kött. Korv A som har närmare 100% kött har troligen ett betydligt högre kilopris än Korv B med ca 50% kött men på prislappen är det det Korv B som framstår som det smarta valet.

Frågan är vilken syn man skall ha på konsumentens medvetenhet? Jag tror att den som vill ha en produkt av hög kvalitet är medveten om att det oftast inte är den allra billigaste. Men något som kan vara värt att fundera på är vad det egentligen är som avgör kvaliteten på jordbruksvaror/livsmedel och vad som kan tänkas ingå i kvalitetsbegreppet?

Alldeles nyligen gav Jordbruksverket ut en rapport som heter “Jordbruksprodukters kvalitet” som bygger på intervjuer med handel och bearbetningsföretag. Syftet med rapporten är undersöka vilka kvalitetsaspekter som påverkar konkurrenskraften. Rapporten visar att livsmedelssäkerheten uppfattas som den viktigaste kvalitetsaspekten, vilket kanske inte är så förvånande. Mer intressant är det kanske att svenskt griskött ses som både godare (på grund av lägre stress hos grisen) och säkrare. En annan kvalitetsaspekt som framhävs i rapporten är avståndet. Kortare avstånd påverkar både djurhälsa, klimat och ökar graden av igenkännande vilket gör att närproducerat får betydelse.

Kvalitet avgörs av varje person och handlar om att uppfylla och överträffa förväntningar. Men varför används inte kvalitetsbegreppet MER i samband med svenska jordbruksprodukter? Närproducerat, ekologiskt, gammaldags, naturligt och alla möjliga andra begrepp används, men skulle man inte nå fler och längre genom att i första hand hävda svenska råvarors höga “kvalitet” och sedan argumentera varför?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>