Veckans agronom är en riktig cowgirl

“Den bästa kon är en ko som bonden inte vet att den finns i besättningen. Med andra ord en ko som blir dräktig på första försöket, mjölkar bra och aldrig är sjuk – en ko som bara genererar pengar”.

Äntligen har vi den äran att presentera en veckans agronom vars hjärta klappar lite extra för husdjur! Emelie Uggla lämnade Ultuna och husdjursprogrammet 2008. Sedan dess har hon varit ett år på Svensk Mjölk i Stockholm och tre år på Växa Sverige i Flen. På Växa jobbar hon som produktionsrådgivare åt mjölkbönder över hela Sörmland. En dag på jobbet är aldrig den andra lik. Emelie ansvarar för en kundkrets omfattande ca 30 bönder som hon var och en besöker en gång i månaden. Varje månad gör nämligen varje besättning en provmjölkning och det är den som ligger till grund för Emelies arbete då hon sammanställer foderstater anpassade efter varje mjölkkos behov. Hon rådger även bönderna kring olika problem och frågeställningar, till exempel tillväxt på ungdjur, avvänjning av kalvar, optimering av bete osv. I jobbet ingår även att hjälpa kunderna höja kornas mjölkkvalitet, detta görs genom att titta på parametrarna fett, celler, bakterier, klostridier, lukt och smak som Arla mäter då mjölken hämtas från gården.

Emelie är även delaktig i Länsstyrelsens projekt Greppa Näringen vilket innebär att hon ger rådgivning om hur lantbrukare kan minska sin miljöpåverkan. Det handlar främst om att producera så mycket mjölk som möjligt med så lite insatsvaror som möjligt. Då jag frågar hur det går till rent praktiskt ger Emelie ett exempel: “Har kvigan haft en optimal och bra tillväxt med en låg inkalvningsålder som följd så mjölkar hon mycket mer som ko. Mängden kg metan kan slås ut på flera kg mjölk och miljöpåverkan per ko minskar”. Att övergå från sojabaserade proteinfoder till egen proteinfoderproduktion är ett annat sätt att minska mjölkgårdens miljöpåverkan. Emelie berättar att hon nyligen fått projektpengar för att starta en ERFA-grupp för unga mjölkbönder i syfte att sprida erfarenheter och knyta kontakter inom gruppen.

Enligt Emelie är det roligaste med jobbet helt klart kundkontakten. Vi frågar om hon blivit bra på att ta människor, och ja, i jobbet ingår att ständigt träffa nya människor. En bra produktionsrådgivare är driven, framåt, socialt kompetent och stresstålig. Emelies tips till studenter är att lära sig språk, nätverka och läsa kurser i ekonomi. “Ta chansen att skriva exjobb för ett företag du är intresserad av, det gäller att få in en fot någonstans”. Emelie skrev exjobb för Svensk Mjölk, något som ledde fram till hennes första jobb. Kurser i ekonomi är väldigt bra för att få en förståelse för grundläggande företagsekonomi, oavsett vilket mjölkresultat en foderstat ger måste den alltid först och främst vara ekonomiskt optimal! Till husdjursagronomer som vill ha ett produktionsinriktat jobb menar Emelie att det är viktigt att skaffa praktisk erfarenhet. Själv har hon jobbat på två olika mjölkgårdar under flera somrar och jobbat på en ranch i Kanada i ett år.

På frågan vad studietiden framförallt gett svarar Emelie utan tvekan att det är alla vänner hon skaffat på Ultuna. Och jag är beredd att hålla med, jag är jätteglad att jag fått chansen att lära känna en så fin person som dig Emelie!

/Frida

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>