Veckans agronom är en veteran!

Professor Hans Andersson är en välkänd Ultunaprofil som många agronomer säkert minns från sin studietid. Vi bad om en intervju vilket han gärna ställde upp på. Under intervjun fick vi höra en hel del spännande historier och anekdoter men framför allt förstärktes vår bild av Hans som en engagerad person med stort intresse för människor…och lantbruk förstås.

Hans är uppvuxen i Tierp och Uppsala och sökte in till “proppen” på Svalövs lantbruksskola direkt efter gymnasiet. Växtodling var det stora intresset och målet var att studera vidare till mark/växt-agronom men allting tog en annan vändning…. I den propedeutiska kursen ingick praktik, och Hans minns med värme sin praktik hos Kjell och Magna Kronvall i Gluggstorp, Tågarp. Det var till stor del dessa personer som genom diskussion och engagemang väckte Hans intresse för samhällsfrågor och ekonomi. När det efter proppen var dags att välja inriktning på Ultuna så “handlade det egentligen om att välja mellan matte eller kemi” och valet föll till slut på matte och därmed ekonomi! Första året på ekonomagronomutbildningen klarade Hans alla sina tentor men han erkänner också att: “jag förstod egentligen inte vad jag gjorde” (ett uttalande som säkert många av oss studenter kan känna igen från de första åren på universitetet!)

Efter ett studieavbrott för att göra militärtjänstgöring återvände Hans till Ultuna 1974 och läste då Produktionsekonomi och Investering & finansiering. Under sitt sista år på utbildningen började Hans jobba som amanuens för Olle Bohlin som “var klarsinnt och ett hade ett mycket gott sinne för humor”. Hans examensarbete publicerades 1977 med rubriken “Skatt, inflation och finansiering : inverkan på lönsamheten av några i lantbruket vanligen förekommande investeringar”. Efter examen var egentligen tanken att söka jobb utanför Ultuna men han blev tillfrågad att bli forskningsassistent så det blev en period som lärare och assistent på Ekonomen.

1979 sökte Hans ett masterprogram i USA, och blev antagen till University of Minnesota där han stannade i två år! Han trivdes så pass bra över i staterna att han väl hemma i Sverige längtade tillbaka, varför han spenderade ytterligare 5 år i USA som doktorand. Att vara doktorand i USA innebar tuffa år men mycket kontakt med människor från hela världen och gott kamratskap vilket resulterade i ett stort nätverk som Hans har kvar även idag. När det var dags att åka tillbaka till Sverige menade hans vänner att “Hans, you can’t go back to Sweden, it doesn’t fit your urban lifestyle”, och Hans erkänner att det var en viss omställning att helt plötsligt vara tillbaka i Sverige och köra Saab mellan Ultuna och Örsundsbro! Tillbaka i Sverige utsågs Hans till universitetslektor 1993 och han blev professor i företagsekonomi 1999. Idag har han handlett ca 140 ex-jobb, åtskilliga agrosystemprojekt samt varit huvudhandledare åt ett antal doktorander.

På frågan vad som är agronomers styrka svarar Hans att “agronomer har förmågan att tillämpa kunskap inom biologi, teknik och ekonomi i de areella näringarna, både i primärledet och industriledet”. Tidigare var agronomers roll mer produktionsinriktad, idag gäller det att ha marknadsfokus,“det går inte längre att förutse spannmålspriserna a-priori!” Hans menar att agronomutbildningen i framtiden kommer behöva ha ett stort fokus på industrin och förädlingsledet för att vara konkurrenskraftig, “teknologer med inriktning bioteknik/mikrobiologi/kemi eller livsmedel är på väg att bli formidabla konkurrenter till agronomer”. Han ger alla agronomstudenter rådet att inte rusa igenom utbildningen, passa på att studera utomlands, skaffa relevant sommarpraktik och engagera dig i föreningsaktiviteter. På så sätt skaffar du dig erfarenheter som inte går att få senare. Hans tipsar också om att “läsa mer än Svensk Frötidning, LAND och ATL för att skaffa en bredare referensram”. OCH börja inte jobba innan exjobbet är presenterat!

10 snabba till Hans Andersson (det i fetstil är vad Hans föredrar):

John Deere eller Valtra

Söderslätt eller Upplandsslätten

Fläsk- eller nötkött

Sockerbetor eller raps

ATL eller Land Landbruk

OP eller Östgöta

AGRONOM eller lantmästare

Fisk eller fågel

Småvilt eller storvilt

Gallan eller Syltan

Hans har fått flera utmärkelser, bland annat som Årets agronom 2004 och Ultuna Studentkårs pedagogiska pris 2008. Vi som studenter vet att Hans engagemang är väldigt uppskattat, inte bara bland ekonomer utan bland studenter från alla inriktningar!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 thoughts on “Veckans agronom är en veteran!

  1. Hallå! kanonbra blogg, även för oss som längtar efter att få börja plugga Agronom. Skulle ni kunna ha en intervju med en landsbygdsutvecklingsagronom? Vill veta allt :)

  2. Hej Ida! Va kul att du hittat till bloggen, får jag fråga hur du hittade oss? :-) Vi har faktiskt länge tänkt intervjua en landsbygdsutvecklingsagronom, de har bara inte blivit av. Lovar att fixa det!

    /Frida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>