Veckans agronom Stina har flera järn i elden!

Stina Yngwe är skånetösen som först läste stadsvetenskap i Uppsala men som insåg att agronom var det enda rätta! Stina är sedan 2010 fullfjädrad mark/växtagronom och jobbar idag som rådgivare på HIR Malmöhus AB i Borgeby utanför Lund. Utöver jobbet i Borgeby är hon ordförande för LRF Ungdomen. Stina berättar att övergången från studietiden till arbetslivet varit ganska mjuk: “arbetsuppgifterna är så klart lite annorlunda och nu arbetar jag ju mot en budget istället för att mätas i betyg. Den största skillnaden annars är att man inte längre har sina vänner på cykelavstånd”

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? “Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande – jag gör en hel del rådgivning inom Greppa Näringen, skriver lite artiklar till våra tidningar, bloggar på vår HIR-blogg, gör EU-rådgivning, hjälper kunder med anmälan och tillståndsansökan vid nybyggnation mm!” Under nästa år är tanken att Stina även skall ta över en lite växtodlingskunder. Stina berättar att en vanlig dag på jobbet kan se väldigt olika ut beroende på årstid.“Nu när det är säsong för Greppa Näringen är jag kanske ute hos en kund på förmiddagen, och på eftermiddagen kör jag till kontoret för att sammanställa resultatet av morgonens besök, uppblandat med lite andra arbetsuppgifter”

Berätta om ditt engagemang inom LRF! Jag jobbar 70% på HIR Malmöhus och resterande tid lägger jag på mitt uppdrag som ordförande i LRF Ungdomen. Alla LRF-medlemmar som är under 36 år blir automatiskt medlemmar LRF Ungdomen och idag är vi nästan 18 000 medlemmar” Stina kom med i Riksstyrelsen våren -09 och blev vald till ordförande i våras. Uppdraget består dels i att leda styrelsearbetet men också en hel representation där hon är ute och berättar om LRF Ungdomen och om olika frågor som rör unga i lantbruksnäringen. “Förutom ordförandeskapet har jag även ansvar för det internationella arbetet då LRF Ungdomen är med i CEJA som är en paraplyorganisation för Europas unga bondeorganisationer. Inom CEJA träffas vi ett par gånger om året för att diskutera olika aktuella frågeställningar – just nu ligger så klart fokus på EU:s nya jordbrukspolitik efter 2014″

Hur stor makt har LRF nere i Bryssel? Kan vi påverka? Stina berättar att LRF har inte någon formell makt, arbetet handlar mer om lobbyarbete för att förbättra förutsättningarna för de svenska lantbrukarna. LRF har ett kontor i Bryssel där en handfull tjänstemän bevakar vad som händer och rapporterar till Sverige för att hålla dem uppdaterade på vad som är på gång och vad de bör agera på. “LRF:s Brysselkontor är ovärderligt när det gäller nätverkande och lobbying eftersom en stor del av påverkansarbetet och diskussionerna förs ganska informellt, då måste vi ha folk på plats”

“Men visst kan vi påverka!” LRF kan påverka EU genom sina platser i de tre Europeiska bondeorganisationerna CEJA, COPA och COEGA, men även genom diskussioner med svenska regeringen och svenska parlamentsledamöter.

Hur har din “karriär” sett ut? Efter att ha läst två år på Pol.mag-programmet och ett år utomlands bytte Stina utbildning till agronom. Hon fortsatte att läsa en del kurser inom nationalekonomi och företagsekonomi för att ta en kandidat i nationalekonomi så att hennes tid på Pol Mag inte skulle vara helt bortkastad. “Det känns som att mitt uppdrag i LRF knutit samman mina utbildningar ganska väl, eftersom jag får utlopp för mitt näringspolitiska intresse där. Yrkesmässigt är mitt jobb på HIR Malmöhus mitt första ”riktiga” jobb, under studietiden har jag sommarjobbat på Skånefrö som utsädeskontrollant”

Vilket är ditt bästa karriärtips? Stina har aldrig haft några direkta karriärsmål, utan tagit chanserna när de dykt upp. När valberedningen för LRF Ungdomen kontaktade henne visste hon knappt vad LRF Ungdomen var och hade ännu mindre haft en tanke på att vara med i deras styrelse. Men det visade sig ju vara väldigt lyckosamt för mig att jag fick den möjligheten! Stina tror att det kanske är hennes bästa råd – att inte vara alltför fokuserad på vart du vill nå och inte  karriärsplanera för mycket. ”Då kanske du stänger ute en massa spännande möjligheter som du egentligen inte visste fanns, eller inte tänkt på tidigare!”

Vad har agronomer för roll på arbetsmarknaden, vad kan en agronom som kanske inte alla andra kan? “Jag tror att agronomens fördel är en bred förståelse för de gröna näringarna, men även att utbildningen ger verktyg för att senare växa och ta sig an större utmaningar och ansvar i ett företag eller organisation. När man ser vilka otroligt olika jobb som utexaminerade agronomer har så märker man att det verkligen är en bred utbildning!” Arbetsmarknaden för mark/växtagronomer upplever Stina som väldigt bra just nu, det gäller särskilt om man fått lite praktisk erfarenhet av lantbruk innan eller under utbildningen, och hon tror att den kommer bli ännu bättre i framtiden!

Vi på ABSOLUTAGRONOM.SE tycker Stina är häftig och inspirerande och vet att hon kommer gå långt!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>