Vad tycker du om GMO – rösta här!

GMO är ett kontroversiellt ämne, framförallt inom EU. I en läsvärd debattartikel i DN argumenterar 41 svenska forskare från 7 olika universitet och högskolor för varför lagstiftningen kring genteknik måste förändras. Forskarna tycker att lagstiftningen är “så restriktiv och otidsenlig att viktiga framsteg inom växtforskningen inte kommer till praktiskt bruk. Detta hindrar skapandet av ett hållbart jord- och skogsbruk”. Från andra håll hörs istället kritiska röster, se exempelvis vad Naturskyddsföreningen anser här. Bland annat lyfter man fram argument som minskad biologisk mångfald, ökad användning av bekämpningsmedel, antibiotikaresistens och hälsorisker. På bloggen Dyrare mat, nu!, som också länkat till DN:s artikel, ställer man frågan om det går det att producera hållbar mat med hjälp av GMO?

Vi vill gärna veta vad du tycker. GMO-frågan är såklart komplex och det finns inga enkla svar men som agronom är det här en viktig och intressant fråga. Är GMO en del av lösningen för att skapa ett hållbart jordbruk?

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>